Positiva data har publicerats

Positiva studieresultat har publicerats av forskare vid Göteborgs universitet och två australiensiska lärosäten avseende trombosskyddande effekt av den aktiva substansen i CS1.

Läs mer här…

Finansiell kalender

Delårsrapport kvartal 2 24 augusti 2016

Delårsrapport kvartal 3 11 november 2016

Bokslutskommuniké avseende 2016 22 februari 2017

Cereno Scientific

Cereno Scientific utvecklar, ett nytt förebyggande läkemedel, som normaliserar kroppens eget försvarssystem mot blodproppar att användas vid behandling av komplikationer till trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden.

Om Cereno Scientific