Positiva framsteg…

Cereno driver utvecklingen av en bättre behandling för skydd mot blodpropp.

Cereno Scientific och CTC tecknar avtal för klinisk studie

Ny senior Advisor R&D

Kalender

Bokslutskommuniké avseende 2016 22 februari 2017

Cereno Scientific

Cereno Scientific utvecklar, ett nytt förebyggande läkemedel, som normaliserar kroppens eget försvarssystem mot blodproppar att användas vid behandling av komplikationer till trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden.

Om Cereno Scientific