Meet us at Park Annual 2016

Cereno Scientific will present at the Park Annual 2016 event at Sahlgrenska Science Park in Gothenburg, Sweden on Thursday 29 September.

Läs mer här…

Finansiell kalender

Delårsrapport kvartal 2 24 augusti 2016

Delårsrapport kvartal 3 11 november 2016

Bokslutskommuniké avseende 2016 22 februari 2017

Cereno Scientific

Cereno Scientific utvecklar, ett nytt förebyggande läkemedel, som normaliserar kroppens eget försvarssystem mot blodproppar att användas vid behandling av komplikationer till trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden.

Om Cereno Scientific