Cereno Scientific och OCT tecknar avtal för genomförandet av fas II-studie i patienter som genomgår ortopedkirurgi

Bolagen har nu nått en slutgiltig överenskommelse och satt upp ramarna för den planerade fas II-studien.

Läs mer