Ledningsgrupp

Sten R. Sörensen - Chief Executive Officer

Född 1959. Verkställande direktör i Cereno Scientific sedan september 2015. Sörensen har en omfattande erfarenhet inom läkemedelsindustri, biotech, finans samt styrelsearbete.. Sörensen har tidigare bl a varit Head of International Marketing Operations, Monsanto (GD Searle) och Global Marknadschef för Secondary Prevention Products, Cardiovasculars, AstraZeneca. Sörensen har tidigare initierat och lett två banbrytande preventiva överlevnadsstudier vid hjärtsvikt; MERIT-HF och RALES till globalt kommersiellt genomslag.

Sten R. Sörensen, VD Cereno Scientific

Karin Wåhlander - Vice President R&D

Född 1961. Vice President R&D. MD, PhD, Specialist kompentens i Klinisk Kemi, Senior Rådgivare inom läkemedelsutveckling, med lång erfarenhet från olika seniora roller inom läkemedelsindustrin, senast som VP CVMD Translational Medicine Unit, Tidigare Klinisk Utveckling vid AstraZeneca. Wåhlanders 18 års erfarenheter täcker alla faser i utvecklingskedjan, från ide till färdigt läkemedel. Wåhlander har byggt och utvecklat två avdelningar och implementerat nya sätt att tidigt förstå nya läkemedelseffekter och hur biomarkörer kan användas under faser i läkemedelsutveckling och vid patienturval. Wåhlander har en omfattande erfarenhet av globala forsknings- och utvecklings strategier för både små molekyler och biologiska läkemedel inom olika sjukdomsområden. Under 2014 och 2015 arbetade Wåhlander som vice ordförande inom SWELife med fokus att underlätta samarbetet mellan akademi, klinik och industri.

karin_wahlander

Niklas Bergh - Chief Scientific Officer

Född 1979. Bergh är styrelsesuppleant i Cereno Scientific AB sedan november 2015. Bergh är ansvarig för R&D programmet och är Cereno Scientifics Chief Scientific Officier (CSO). Bergh är Docent i experimentell kardiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Bergh är specialist i internmedicin och ST-läkare inom kardiologi. Bergh arbetar som specialistläkare på kardiologen, Sahlgrenska Universitetssjukhusetoch är expert på kroppens inneboende försvarssystem mot blodproppar. Bergh har mångårig erfarenhet från experimentell och klinisk forskning med huvudsakligt fokus på att förstå och stimulera kroppens inneboende försvarssystem mot blodproppar. Bergh är en av grundarna till Cereno Scientific AB.

niklas_bergh

Andreas Blom - Chief Financial Officer

Född 1976, är sedan januari 2016 Chief Financial Officer i Cereno Scientific. Blom är civilekonom med förflutet som revisor inom Ernst & Young. Blom har stor erfarenhet av övergripande ekonomistyrning och redovisning i företag i tidig utvecklingsfas liksom i noterade bolag och är ekonomichef för portföljen vid GU Ventures AB.

andreas_blom

Kalender

Bokslutskommuniké avseende 2016 22 februari 2017

Cereno Scientific

Cereno Scientific utvecklar, ett nytt förebyggande läkemedel, som normaliserar kroppens eget försvarssystem mot blodproppar att användas vid behandling av komplikationer till trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden.

Om Cereno Scientific