Hjärt- & kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar, eller kardiovaskulära sjukdomar, är ett samlingsbegrepp som rör sjukdomar som drabbar cirkulationsorganen och/eller blodkärlen.

Sjukdomarna medför risk att människor drabbas av en ogynnsam blodproppsbildning i en artär eller ven. Om blodproppen bildas på artärsidan leder detta till akut syrebrist i vävnaderna. Personen som drabbas av detta upplever svår intensiv smärta, svullnad, rodnad, och/eller neurologiska bortfall beroende på vilket eller vilka kärl som drabbas. Hjärtinfarkt och stroke beror på blodpropp i artärer. Den bakomliggande orsaken är ofta återförkalkningsplack. Åderförkalkningsplack byggs långsamt upp inne i blodkärlen under många år. Exempel på riskfaktorer för åderförkalkning är rökning, övervikt, diabetes, högt blodtryck. Blodpropp på vensidan kan bildas i ben (djup ventrombos) eller i lunga (lungemboli).

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i världen. Under 2014 dog 17,3 miljoner människor p g a hjärt- och kärlsjukdomar, en siffra som bedöms öka till 23,6 miljoner år 20301. Även i Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken. Under 2014 var cirka 1,4 miljoner människor drabbade på något sätt2. De mest förekommande hjärt- och kärlsjukdomarna är hjärtinfarkt och stroke.


  1. 2015 Heart Disease and Stroke Statistics – At a glance, American Heart Association and American Stroke Association.
  2. www.hjart-lungfonden.se/sjukdomar/hjartsjukdomar

Kalender

Årsstämma 2017 2017-06-21

Delårsrapport Q2 2017-08-23

Delårsrapport Q3 2017-11-14

Bokslutskommuniké för 2017 2018-02-22

Cereno Scientific

/div>

Cereno Scientific utvecklar, ett nytt förebyggande läkemedel, som normaliserar kroppens eget försvarssystem mot blodproppar att användas vid behandling av komplikationer till trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden.

Om Cereno Scientific