Hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt innebär förlust av hjärtmuskelceller orsakad av akut syrebrist (hypoxi) till följd av att en blodpropp bildas i ett kranskärl i hjärtat.

Kranskärl är de blodkärl som försörjer hjärtmuskeln med syrerikt blod. Detta upplevs ofta som bröstsmärta, men kan också ge mer diffusa symptom som andfåddhet, smärtutstrålning till arm, nacke, buk.

Varje år drabbas över 735 000 människor i USA av hjärtattack varav för cirka 635 000 är det deras första hjärtattack1. Årligen dör cirka 120 000 på grund av hjärtattack i USA.

Behandlingsmetoderna vid hjärtinfarkt syftar till att återupprätta blodflödet i de kranskärl som blodproppen blockerat. Det är kritiskt att individen kommer till sjukhus fortast möjligt. Ju fortare blodflödet lyckas normaliseras, desto mindre blir skadan. I det akuta skedet kan blodflödet normaliseras med principiellt två olika metoder: Perkutan koronar intervention (PCI/ballongvidgning) och Bypass kirurgi (CABG).


  1. 2015 Heart Disease and Stroke Statistics – At a glance, American Heart Association and American Stroke Association.

Kalender

Årsstämma 2017 2017-06-21

Delårsrapport Q2 2017-08-23

Delårsrapport Q3 2017-11-14

Bokslutskommuniké för 2017 2018-02-22

Cereno Scientific

/div>

Cereno Scientific utvecklar, ett nytt förebyggande läkemedel, som normaliserar kroppens eget försvarssystem mot blodproppar att användas vid behandling av komplikationer till trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden.

Om Cereno Scientific