Aktieinformation

Aktien

Handelsplats:  Spotlight Stock Market
Kortnamn:
CRNO B
ISIN: SE0008241558

Aktiekapital & utveckling

Aktiekapitalet uppgår till 1306738,70 SEK fördelat på 13 067 387 aktier varav 722 248 aktier av serier A och 12 345 139 aktier av serie B. Aktier av serie A berättigar till tio (10) röster per aktie och aktier av serie B berättigar till en (1) röst per aktie. Aktiens kvotvärde uppgår avrundat till 0,10 kr. Samtliga aktier är av ett och samma slag, har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster.
(Per den 27 sep 2018)

 

År Händelse Kvotvärde Ökning av antalet aktier Ökning av aktiekapital Totalt antal aktier Aktiekapital
2012 Nybildning 1 50 000 50 000,00 50 000 50 000,00
2012 Riktad emission 1 10 605 10 605 60 605 60605,00
2016 Riktad emission 1 1 200 1 200 61 805 61805,00
2016 Fondemission 10 556 245 61 805 618050,00
2016 Split 100:1 0,1 6 118 695 6 180 500 618050,00
2016 Uppdelning A-/B- aktier  0,10  – 6 180 500
2016 Riktad emission  0,10  1 420 000  1 420 000,00 7 600 500 760050,00
2016 Riktad emission  0,10  450 000  45 000,00 8 050 500 805050,00
2016 Listningsemission  0,10  2 940 000  294 000,00 10 990 500 1099050,00
2018 Konvertering 0,10 188 679 18 867,90 11 179 179 1117917,90
2018 Konvertering 0,10 444 444 44 444,40 11 623 623 1162362,30
2018 Konvertering 0,10 540 540 54 054,00 12 164 163 1216416,30
2018 Konvertering 0,10 483 870 48 387,00 12 648 033 1264803,30
2018 Konvertering 0,10 419 354 41 935,40 13 067 387 1306738,70

Utdelning

Cereno Scientific har hittills inte lämnat någon utdelning och bolagets styrelse avser heller inte att föreslå någon utdelning inom de närmsta två åren. Eventuella vinstmedel kommer istället att återinvesteras i Bolagets produktutveckling och affärsutveckling.

Spotlight Stock Market

Spotlights sida för bolaget

Ägarstruktur

Spotlights ägarförteckning för bolaget

Aktiekurs

Spotlights sida för aktuell aktiekurs