Bolagsstyrning

Revisor

Björn Ellison
Acrevi Revision KB
Box 7003
SE-402 31 Göteborg
Telefon: 031-775 51 35

Bolagsordning

Se sida 61 i noteringsmemorandum

Bolagsstämmor

2016

Extra bolagsstämma 2016-09-09 – Kallelse (.pdf)
Extra bolagsstämma 2016-09-09 (.pdf)

Kalender

Årsstämma 2017 2017-06-21

Delårsrapport Q2 2017-08-23

Delårsrapport Q3 2017-11-14

Bokslutskommuniké för 2017 2018-02-22

Cereno Scientific

/div>

Cereno Scientific utvecklar, ett nytt förebyggande läkemedel, som normaliserar kroppens eget försvarssystem mot blodproppar att användas vid behandling av komplikationer till trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden.

Om Cereno Scientific