Bolagsstyrning

Revisor

Björn Ellison
Acrevi Revision KB
Box 7003
SE-402 31 Göteborg
Telefon: 031-775 51 35

Bolagsordning

Se sida 61 i noteringsmemorandum

Bolagsstämmor

2016

Extra bolagsstämma 2016-09-09 – Kallelse (.pdf)
Extra bolagsstämma 2016-09-09 (.pdf)