Bolagsstyrning

Revisor

Björn Ellison
Acrevi Revision KB
Box 7003
SE-402 31 Göteborg
Telefon: 031-775 51 35

Bolagsordning

Se sida 61 i noteringsmemorandum

Bolagsstämmor

2016

Extra bolagsstämma 2016-09-09 – Kallelse (.pdf)
Extra bolagsstämma 2016-09-09 (.pdf)

Kalender

Bokslutskommuniké avseende 2016 22 februari 2017

Cereno Scientific

Cereno Scientific utvecklar, ett nytt förebyggande läkemedel, som normaliserar kroppens eget försvarssystem mot blodproppar att användas vid behandling av komplikationer till trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden.

Om Cereno Scientific