Finansiell kalender

Halvårsrapport
2018-08-30

Delårsrapport Q3
2018-11-15

Bokslutskommuniké 2018
2019-02-22