Events

Delårsrapport kvartal 3

Date: 11 november 2016

Park Annual 2016

Date: September 29, 2016
Place: Sahlgrenska Science Park, Gothenburg, Sweden

At 2 pm, Sten R. Sörensen, CEO for Cereno Scientific, will give a presentation entitled ”Developing a new therapeutic approach to prevent thrombosis.” Read more about Park Annual 2016.

Nordic Life Science Days 2016.

Date: September 14-15, 2016
Place: Stockholm, Sweden

Cereno Scientific will attend the Nordic Life Science Days. Contact Sten R. Sörensen on +46 (0) 733 74 03 74 or sten.sorensen@cerenoscientific.com to schedule a meeting. Read more about Nordic Life Science Days 2016.

European Society of Cardiology congress 2016 (ESC 2016)

Date: August 27-31, 2016
Place: Rome, Italy

Cereno Scientific will attend the European Society of Cardiology congress 2016 (ESC 2016). Contact Sten R. Sörensen  on +46 (0) 733 74 03 74 or sten.sorensen@cerenoscientific.com to schedule a meeting. Read more about ESC 2016.

Kalender

Bokslutskommuniké avseende 2016 22 februari 2017

Cereno Scientific

Cereno Scientific utvecklar, ett nytt förebyggande läkemedel, som normaliserar kroppens eget försvarssystem mot blodproppar att användas vid behandling av komplikationer till trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden.

Om Cereno Scientific