Partners

galencia

Cereno Scientifics huvudsakliga samarbetspartner är Galenica AB. I januari 2016 påbörjades ett samarbete med Galenica för att gemensamt utveckla en unik formulering av Cereno Scientifics läkemedelskandidat, CS1.

Målsättningen är att optimera den kliniska effekten av CS1 samt att skapa en mer fördelaktig kommersiell position. Galenica är baserade i Medeon i Malmö och grundades 1999. Galenica är ett utvecklingsföretag med fokus på formulering, tillverkning och kvalitetskontroll av läkemedel. Idag har bolaget cirka 45 medarbetare och har en verksamhet som omfattar utveckling av läkemedel både i egen regi och för kunds räkning. Bolaget har även ingått mindre samarbeten med GU Ventures AB och Synergon AB. Bolaget är och kommer även i framtiden vara beroende av ett fåtal leverantörer och samarbetspartners.

Kalender

BIO-Europe 2017 6-8 november 2017

Nordic-American Life Science Conference 13-14 november 2017

Delårsrapport Q3 2017-11-14

Bokslutskommuniké för 2017 2018-02-22

Cereno Scientific, vd Sten R. Sörensen presenterade på Småbolagsdagen 12 juni 2017