BioStock: Nulägesanalys Cereno Scientific – ett undervärderat fas II-bolag

BioStock har gjort en Nulägesanalys  av Cereno Scientific, ett bolag som utvecklar CS1. Kandidaten, som befinner sig i fas II, har potential att omdefiniera det trombosförebyggande behandlingsfältet.

Läs mer