Anders Svensson föreslås som ny styrelseledamot i Cereno Scientific

5 oktober, 2018

Styrelsen i Cereno Scientific meddelar att Anders Svensson föreslås som ny styrelseledamot. Bakom förslaget står aktieägare som representerar en majoritet av aktierna och rösterna i bolaget. Dessutom meddelas att styrelseledamoten Gunnar Olsson avsagt sig sin plats i bolagets styrelse men fortsätter sitt engagemang i bolaget som Senior Adviser.

Anders Svensson är legitimerad läkare, medicinsk doktor och docent och har över 20 års erfarenhet av akademisk medicin med vetenskapligt fokus på hjärt- och kärlsjukdomar. Efter sin tid inom akademien har Anders även haft ledande positioner inom AstraZeneca som ansvarig för klinisk utveckling av hjärt-kärl och senare även mag- och tarmläkemedel. Därefter ansvarade Anders för den globala kliniska utvecklingen av läkemedel inom diabetes och hjärt-kärlområdet för ett av världens största läkemedelsföretag F. Hoffmann-LaRoche i Schweiz.

– Med sitt breda kontaktnät och långtgående erfarenhet av läkemedelsutveckling efter mer än 40 år i branschen är jag övertygad om att Anders Svensson kommer att vara en stor tillgång för Cereno i det fortsatta ledningsarbetet, säger Cereno Scientifics styrelseordförande Catharina Bäärnhielm.

Beslut om val av Anders Svensson som ny styrelseledamot kommer att fattas på en extra bolagsstämma. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras inom kort.

– Jag vill passa på att på styrelsens vägnar tacka Gunnar Olsson för hans aktiva engagemang som styrelseledamot i bolaget sedan 2016. Vi är mycket glada att han med sin djupa erfarenhet och kompetens fortsätter stödja bolagets framtid som Senior Adviser, säger Catharina Bäärnhielm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen, VD
Tel: +46 733 74 03 74
Epost: sten.sorensen@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga dosnivåer resulterande i bristande effekt med stor risk att drabbas av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en innovativ controlled release formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.

Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2018.

Läs pressmeddelandet