Cereno Scientific accelererar mot effektdata

20 december, 2018

Sten R. Sörensen, vd för Cereno Scientific, vilka händelser vill du lyfta fram som de viktigaste för bolaget när du tittar tillbaka på 2018?

– Vi har haft ett mycket intensivt 2018 då vi tagit steget från fas I till fas II. De positiva resultat som vi erhöll från fas I-studien var i särklass den viktigaste händelsen under året som i sin tur ledde till att vi kunde uppnå ytterligare väsentliga milstolpar under året. Vi har bland annat tecknat avtal med OCT om gemensamt genomförande av vår kommande fas II-studie, engagerat en ny CMO och erhållit godkännande av ett patent på världens största läkemedelsmarknad, USA.

– Vi har även rekryterat Anders Svensson till styrelsen, tidigare ansvarig för den globala kliniska utvecklingen av läkemedel inom diabetes och hjärt- kärlområdet för Hoffman-LaRoche i Schweiz.

För att läsa hela artikeln på BioStock, klicka här