Cereno Scientific tidigarelägger publicering av årsredovisning och uppdaterar finansiell kalender

17 april, 2019

Styrelsen i Cereno Scientific AB har uppdaterat Bolagets finansiella kalender för 2019 enligt följande.

Årsredovisning för 2018 publiceras 30 april 2019 (tidigare kommunicerat datum: 9 maj 2019).

Kvartalsrapport januari–mars 2019 publiceras 30 april 2019 (tidigare kommunicerat datum: 23 maj 2019).

Årsstämma 2019: 19 juni 2019 i Göteborg (tidigare kommunicerat datum: 11 juni 2019).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen, VD
Tel: +46 733 74 03 74
Epost: sten.sorensen@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga dosnivåer resulterande i bristande effekt med stor risk att drabbas av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en innovativ controlled release formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.

Läs PDF