Cereno Scientific återkallar tranch av konvertibler och pausar finansiering från EHGOSF

18 januari, 2019

Styrelsen i Cereno Scientific har beslutat att återkalla den senaste tranchen som Cereno Scientific emitterade den 4 januari 2019 och tillsvidare pausa nedkallande av nya konvertibler i den finansieringslösning som bolaget ingått med European High Growth Opportunities Securitization Fund. Styrelsen utvärderar olika alternativa finansieringslösningar för att finansiera den fortsatta driften av verksamheten och den planerade fas II-studien med läkemedelskandidaten CS1.

–  Vi har i samråd med European High Growth Opportunities Securitization Fund genom deras rådgivare Alpha Blue Ocean kommit överens om att återkalla tranch sju. Anledningen till beslutet är att vi haft ett mycket lyckat 2018 där vi uppnått ett antal viktiga milstolpar. Vi har bland annat erhållit positiva resultat från vår kliniska studie med vår läkemedelskandidat CS1, ingått ett avtal med CRO OCT Group om att genomföra en stor multicenter fas II-studie på cirka 20 kliniker samt erhållit ett viktigt patent för CS1 på USA marknaden. Vi har nu erhållit kapital nog för att vi ska kunna planera för hur vi på bästa sätt kan finansiera de spännande milstolpar som väntar, säger Cereno Scientifics VD Sten R. Sörensen.

Efter återkallandet av den sjunde tranchen som Cereno Scientific emitterade den 4 januari 2019 har Cereno Scientific totalt emitterat sex trancher av konvertibler och teckningsoptioner, därigenom har bolaget erhållit 22,5 MSEK. Första perioden av finansieringslösningen löper ut den 15 mars varpå Cereno har möjlighet att ingå en ny period om ytterligare 12 trancher om totalt 42 MSEK plus de trancher som ej utnyttjas från första perioden.

Relaterade pressmeddelanden:

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen, VD
Tel: +46 733 74 03 74
Epost: sten.sorensen@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga dosnivåer resulterande i bristande effekt med stor risk att drabbas av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en innovativ controlled release formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.

Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2019.

Läs PDF

Kalender

Nordic-American Life Science Conference 2019-12-04 - 2019-12-05

16th Global Cardiovascular Clinical Trialists Forum 2019-12-05 - 2019-12-07

LeadingBiotech: East/West CEO 2020-01-11 - 2020-01-12

Biotech Showcase™ 2020 2020-01-13 - 2020-01-15

Mer om oss...

Prenumerera på nyheter

Följ oss på LinkedIn

Följ oss på Twitter

Integritetspolicy

Vi är stolta att stödja World Thrombosis Day.
Läs mer här.