Cereno Scientific breddar sin pipeline – tecknar avtal om förvärv av substans i preklinisk fas

10 december, 2019

Cereno Scientific meddelar idag att bolaget tecknat ett avtal med Inorbit Therapeutics AB avseende förvärv av en ny läkemedelskandidat i preklinisk fas. Substansen CS036 ger en ytterligare breddning av Cereno Scientifics portfölj inom kardiovaskulära sjukdomar.

– Som ett naturligt led i vår breddning av bolagets prioriterade indikationsområden är jag mycket glad över att vi har utökat vår portfölj av läkemedelskandidater med ytterligare en ny substans, CS036, säger Cereno Scientifics VD Sten R. Sörensen.

Cereno Scientific har tidigare under året kommunicerat ett förvärv av läkemedelskandidaten CS014 med syfte att bredda bolagets pipeline av projekt. Med förvärvet av substansen CS036 från Inorbit Therapeutics breddar Cereno Scientific sin utvecklingsplattform ytterligare. Avtalet med Inorbit Therapeutics innebär att Cereno Scientific övertar alla rättigheter knutna till substansen och relaterad substansfamilj. Det fortsatta utvecklingsarbetet kommer att drivas av Cereno Scientific.

– Vi är oerhört stolta över det förtroende Cereno Scientific sätter till vår strategi vad gäller läkemedelsutveckling. Vidare ser vi fram emot ett framgångsrikt samarbete med Cereno Scientific, säger Inorbit Therapeutics VD Bert Benthem.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Brodén – CFO
Tel: +46 768 66 77 87
E-mail: info@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar en pipeline av förebyggande behandlingsmetoder genom epigenetisk modulering av hjärt- och kärlsjukdomar och sällsynta sjukdomar för att tillgodose betydande ouppfyllda kliniska behov. Cereno Scientific har som målsättning att ta fram en plattform för läkemedelskandidater inom epigenetisk modulering genom ”HDAC-inhibition” (Histone DeACetylase-inhibition). Företagets första program, CS1, är ett dubbelverkande antitrombotiskt fas II-läkemedel riktat mot venös trombos och prevention av stroke vid förmaksflimmer. Dagens behandlingsmetoder är kopplade till en ökad risk för blödning och, som ett resultat, uppvisar låg effektivitet på grund av lägre doseringsnivåer. I sin tur leder detta till en hög risk för nya blodproppar. Cereno Scientifics läkemedelskandidat, CS1, förväntas ge en möjlighet till att effektivt förebygga trombos och en lägre risk för allvarliga blödningskomplikationer än med dagens blodförtunnande behandlingar. CS1 är en innovativ controlled release-formulering av en känd substans, och som sådan förväntas den ha en relativt kort utvecklingstid. Cereno Scientific utvärderar också potentialen för epigenetisk modulering av sällsynta sjukdomar relaterade till lungfibros, trombos, inflammation och högt blodtryck i lungkretsloppet. Parallellt med utvecklingen av CS1 utvecklar Cereno Scientific CS014 och CS036, två HDAC-inhibitorer i preklinisk fas. Bolaget har huvudkontor och bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.

Om Inorbit Therapeutics AB
Inorbit Therapeutics (InorbitTX) discovers and develops novel therapeutics for areas with a high unmet medical need and an excellent market perspective.  It has special focus on Non Alcoholic Steato Hepatitis (NASH), but does not limit itself to that Therapeutic Area. InorbitTX applies ground breaking, unique chemistry to improve the characteristics of novel highly potent molecules. With this approach, we mitigate the risk for Drug Induced Liver Injury, the major threat for failure of novel drugs in late development, or even in the market place.  InorbitTX approach thus de-risks the drug development investment. For more information on InorbitTX, please visit www.InorbitTX.com.

Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december 2019.

Läs PDF