Cereno Scientific erhåller godkännande för start av klinisk fas II-studie i Ryssland

26 september, 2019

Cereno Scientific AB meddelar idag att myndigheterna i Ryssland utfärdat godkännande avseende bolagets ansökan om att inleda en klinisk fas II-studie med läkemedelskandidaten CS1. Bolaget avser att starta studien under första halvåret 2020 med målsättningen att visa CS1:s förebyggande effekt mot bildandet av blodproppar efter ortopedisk kirurgi.

– Det är med stor glädje vi nu kan konstatera att myndigheterna i Ryssland godkänt start av vår fas II-studie i Ryssland som vi avser initiera under första halvåret 2020. Godkännandet är en central milstolpe och den enskilt största händelsen i bolagets historia, säger Cereno Scientifics vd Sten R. Sörensen.

I maj lämnade Cereno Scientific även in en ansökan om start av studien med CS1 till myndigheterna i Bulgarien. Cereno Scientific förväntar sig ett godkännande för fas II-studien av myndigheterna i Bulgarien under hösten.

Fas II-studien med CS1
Fas II-studien kommer att genomföras i samarbete med den kliniska forskningsorganisationen OCT Group. Totalt kommer cirka 30 kliniker i Bulgarien och Ryssland att delta och inkludera patienter som ska genomgå ortopedkirurgi där risken för blodpropp ökar i samband med operation.

Målet med fas II-studien är att visa att läkemedelskandidaten CS1 har en förebyggande effekt mot bildandet av blodproppar efter kirurgi med mindre eller ingen risk för blödning jämfört med etablerad behandling. Cerenos läkemedelskandidat CS1 som är den första i sitt slag (first-in-class) har potential att omdefiniera den förebyggande behandlingen mot bildandet av blodproppar genom att stärka kroppens egen propplösningsmekanism istället för att hämma blodets koagulationsförmåga. Genom CS1:s verkningsmekanism förväntas behandlingen medföra en effektiv förebyggande behandling av blodproppar och samtidigt medföra mindre risk för de frekventa och ibland allvarliga blödningar som är förknippade med dagens så kallade ”blodförtunnande” läkemedel.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Brodén – CFO
Tel: +46 768 66 77 87
E-mail: info@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga dosnivåer resulterande i bristande effekt med stor risk att drabbas av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en innovativ controlled release formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Parallellt med utvecklingen av CS1 utvecklar Cereno Scientific CS014, en substans i preklinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.

Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september 2019.

Läs PDF