Cereno Scientific förstärker sin kliniska expertis – rekryterar toppexpert som vetenskaplig rådgivare

2 april, 2020

Cereno Scientific meddelar idag att bolaget stärker sin kliniska expertis genom att rekrytera Dr. Raymond L. Benza, professor i medicin och Director, Divison of Cardiovascular Medicine, vid Ohio State University Wexner Medical Center i Columbus, USA, som vetenskaplig rådgivare till företaget.

Tidigare i mars erhöll Cereno Scientific särläkemedelsstatus av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för bolagets ledande läkemedelskandidat CS1 för behandling av den sällsynta sjukdomen Pulmonell Arteriell Hypertension (PAH), vilket innebär högt blodtryck i lungornas pulsådror där det ökade trycket främst orsakas av förändringar i blodkärlen i lungorna. Dr. Benzas primära kliniska intressen inkluderar just PAH och han är även en erkänd forskare av National Institutes of Health och American Heart Association för sitt arbete med PAH.

– Det är väldigt glädjande att välkomna en internationellt erkänd expert inom hjärt- och kärlsjukdomar, samt sällsynta sjukdomar som vetenskaplig rådgivare till Cereno Scientific. Dr. Raymond L. Benza har gedigen erfarenhet inom PAH och vi ser fram emot att involvera hans expertis i vår fortsatta utveckling, säger Sten R. Sörensen, VD för Cereno Scientific.

Syftet med att engagera en expertrådgivare är att stödja bolagets vetenskapliga utveckling inom bolagets fokusområde, trombos- och fibros-relaterade sällsynta kardiovaskulära sjukdomar som till exempel PAH.

Mer information om Dr. Raymond L. Benza
Dr. Raymond L. Benza är professor i medicin och Chief of Cardiology vid Ohio State University i Columbus, Ohio. Vidare är Dr. Benza en internationellt erkänd forskare och hans primära kliniska intressen inkluderar utvärdering och behandling av avancerad hjärtsvikt, hjärttransplantation och PAH. Han deltar även i stora kliniska studier av nya terapier för behandling av hjärtsvikt, mekaniskt stöd och pulmonell hypertension. Dr. Benza utnämndes till årets läkare av Pulmonary Hypertension Association 2013 och verkar i flera nationella styrelser, kommittéer och råd relaterade till hans arbete inom området för hjärtsvikt och lungkärlssjukdomar. Dr. Benza är en erkänd forskare och finansierad av National Institutes of Health och American Heart Association för sitt arbete med fokus på riskstratifiering, farmakogenomik och nya behandlingsmetoder för PAH.

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Brodén – CFO
Tfn: +46 768 66 77 87
E-post: info@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar en pipeline av förebyggande behandlingsmetoder mot hjärt- och kärlsjukdomar och sällsynta sjukdomar genom epigenetisk modulering med hjälp av HDAC-hämmare (HDACi). Företagets första program, CS1, är ett dubbelverkande antitrombotiskt fas II-läkemedel riktat mot venös trombos och prevention av stroke vid förmaksflimmer. Cereno Scientific utvärderar också potentialen för epigenetisk modulering av sällsynta sjukdomar relaterade till lungfibros, trombos, inflammation och högt blodtryck i lungkretsloppet. FDA har beviljat bolagets huvudkandidat CS1 särläkemedelsstatus för indikationen Pulmonell Arteriell Hypertension (PAH). Cereno Scientific har även två HDAC-hämmare i preklinisk fas, CS014 och CS036. Bolaget har sina lokaler i AstraZenecas BioVenture Hub. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN SE0008241558.

Läs PDF