Cereno Scientific genomför företrädesemission om 56 Mkr

12 april, 2019

Idag meddelade Cereno Scientific sin intention att genomföra en företrädesemission om knappt 56 Mkr med möjligheten till en övertilldelningsemission om ytterligare 5 Mkr. Kapitalresningen ska finansiera avancemang av bolagets blodproppsförebyggande läkemedelskandidat, CS1, till klinisk fas II. Emissionen, som är säkerställd till 80 procent, är villkorad ett godkännande från en kommande bolagsstämma. BioStock kontaktade vd Sten R Sörensen för en kommentar.

För att läsa hela artikeln, klicka här