Cereno Scientific identifierar möjligheter att bredda användningen av sitt behandlingskoncept inom kardiovaskulära sjukdomar

24 maj, 2019

Cereno Scientific har genom sitt Scientific Advisory Board identifierat att Bolagets behandlingskoncept för kardiovaskulära sjukdomar har potential att hämma, eller till och med förhindra fibrosutveckling. Fibros är en grundläggande mekanism för progress av ett flertal kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget kan därmed bredda indikationsområdet för sitt behandlingskoncept med kandidaterna CS1 och CS014. Ett exempel på en ny möjlighet är att förebygga uppkomsten av förmaksflimmer. Denna möjliga indikationsbreddning skulle kunna medföra en betydligt större marknadspotential än vad Bolaget tidigare kommunicerat.

Fibros är en grundläggande mekanism för försämrad funktion (remodellering) i vitala organ så som hjärta, njure, och blodkärl. Utveckling av fibros kan till exempel orsaka förmaksflimmer, vilket i sin tur är den största riskfaktorn för blodproppar och stroke. En av mekanismerna bakom utveckling av fibros är förhöjda nivåer av proteinet PAI-1 som Cereno Scientifics huvudkandidat CS1 visats kunna reducera i människa.

I en nyligen publicerad artikel (Scholz et al 2019) från en forskargrupp i Tyskland visades att den aktiva substansen i CS1 valproinsyra förebygger förmaksflimmer i möss genom att minska fibrosutveckling i förmaken. Studien kan ses som en så kallad Proof-of-Concept av att CS1 har potentialen att förebygga förmaksflimmer.

Bolagets Scientific Advisory Board anser att fynden innebär att det finns goda grunder att bredda applikationen och användningen av Cereno Scientifics behandlingskoncept till att även inkludera förebyggandet av fibros och därmed potential att kunna förhindra uppkomsten av förmaksflimmer.

Idag är förmaksflimmer den vanligaste indikationen för förskrivning av trombosförebyggande preparat. Därmed, med både en trombosförbyggande effekt och en effekt på utvecklingen av förmaksflimret i sig, öppnas ett stort, nytt marknadssegment för Bolagets behandlingskoncept.

– Kan vi behandla fibros, och därmed motverka förmaksflimmer, kan vi ta en framträdande plats inom det marknadssegment som är den absolut vanligaste orsaken till trombosförebyggande mediciner idag. Detta är naturligtvis en mycket intressant möjlighet för CS1 att, utöver att utgöra en effektiv trombosförebyggande behandling utan att orsaka blödningsbenägenhet, även bli en sjukdomsmodifierande behandling och ett möjligt förstahandsval vid olika typer av trombosförebyggande interventioner, konstaterar Cereno Scientifics vd Sten R. Sörensen.

Cereno Scientific inleder nu ett strategiskt arbete för att identifiera vilka kardiovaskulära indikationer som är bäst lämpade för breddning av Bolagets behandlingskoncept utöver de rent trombosförebyggande indikationerna.

– This opens up a whole menu of other potential CV indications. In addition to being an improved therapy for atrial fibrillation, CS1 could be useful in the remodelling associated with myocardial infarction (MI), and actually there is a recent study from my institution by Dr Shao Tian and coworkers that shows that VPA can reduce remodelling and infarct size (up to 50%) after coronary ligation in animals, säger Dr Bertram Pitt, ordförande i Cereno Scientifics Advisory Board.

Enligt Bolagets Scientific Advisory Board kan alltså kapaciteten att hämma fibrosutveckling även appliceras på andra fibrossjukdomar, till exempel njurfibros och hjärtsvikt. Det gäller även en del sällsynta sjukdomar med tillhörande möjlighet till särläkemedelsstatus (orphan-drug).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Brodén, CFO
Tel: +46 768 66 77 87
Epost: info@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga dosnivåer resulterande i bristande effekt med stor risk att drabbas av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en innovativ controlled release formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Parallellt med utvecklingen av CS1 utvecklar Cereno Scientific CS014, en substans i preklinisk fas med lovande och innovativa egenskaper inom kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.

Läs PDF