Cereno Scientific inleder samarbete med CRO-partnern OCT för genomförande av fas II studie

26 juni, 2018

Cereno Scientific har tecknat en avsiktsförklaring med OCT om samarbete för genomförande av en fas II-studie för att undersöka de antitrombotiska effekterna av Cerenos läkemedelskandidat CS1.

“Det är mycket tillfredsställande att vi uppnår ännu en milstolpe och att vi inleder ett samarbete med OCT för vår planerade kliniska fas II-studie. Företaget motsvarar våra högt ställda krav på erfarenhet och kompetensnivå”, säger Cereno Scientifics VD Sten R. Sörensen.

Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel som normaliserar kroppens eget försvar mot blodproppar att användas på den globala marknaden för att förhindra trombos. I linje med de senaste nyheterna om positiva framsteg för företagets läkemedelskandidat CS1, växlar Cereno Scientific upp tempot för sitt kliniska program med CS1. Bolaget kommer att samarbeta med kontraktforskningsföretaget OCT som kommer att vara partner för fas II-studien.

“Vi är glada att assistera Cereno Scientific i utvecklingen av sin innovativa produkt. Vi hoppas att vårt partnerskap kommer att ge läkemedelsmarknaden ett värdefullt läkemedel, som förbättrar förebyggande behandling mot trombossjukdomar och förbättrar patienternas livskvalitet. För att uppnå detta är vi redo att tillämpa vår expertis och våra starka relationer med sjukhusklinikerna”, säger OCTs vd Dmitry Sharov.

Om OCT
OCT är en full-service CRO med fokus på kliniskt genomförande, operativa i Central- och Östeuropa samt i USA. I Ryssland, där bolagets huvudkontor ligger, anses OCT vara den ledande kontraktsforskningsorganisationen utifrån antalet godkända kliniska prövningar. Med 9 kontor i Östeuropa och USA erbjuder OCT tjänster till både Big Pharma samt till små eller medelstora amerikanska, europeiska och asiatiska bioteknikföretag.

Sedan 2005 när företaget grundades har över 260 studier i olika faser och inom olika terapeutiska områden genomförts av OCT för över 100 olika sponsorer. Med över 190 anställda – inklusive specialister inom logistik och hantering av lokala tillsynsmyndigheter, medicinska författare och biostatistiker, projektledare och CRAs – kan OCT framgångsrikt planera och genomföra en klinisk studie från början till slut.

För mer information, besök www.oct-clinicaltrial.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen, VD
Tel: +46 733 74 03 74
Epost: sten.sorensen@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Läs pressmedelandet

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga dosnivåer resulterande i bristande effekt med stor risk att drabbas av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en controlled release formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.

Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26:e juni 2018.