Cereno Scientific och CTC tecknar avtal för klinisk studie

24 april, 2017

Cereno Scientific (Aktietorget: “CRNO B”) och CTC Clinical Trial Consultants AB meddelar idag att de har tecknat ett samarbetsavtal för genomförandet av en klinisk studie med Cereno Scientifics läkemedelskandidat CS1.

(Click here for English version)

Cereno Scientific driver utvecklingen av en bättre behandling för skydd mot blodpropp – den globalt dominerande dödsorsaken. CS1 utvecklas för preventiv behandling av personer som riskerar att få blodproppar. Det nya läkemedlet förväntas ge effektiv behandling samt lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel.

I linje med tidigare nyheter denna månad om positivt framsteg för Cereno Scientific’s formuleringsarbete med företagets läkemedelskandidat CS1 och utnämningen av Professor Michael Wolzt som Senior Advisor R&D – samt att positiva data tidigare publicerats i Journal of Thrombosis and Haemostasis (JTH) med dokumentation in vivo i möss som visade trombosskyddande effekt utan att medföra ökad blödningsbenägenhet med den aktiva substansen i Cereno Scientifics läkemedelskandidat CS1 – växlar Cereno Scientific upp inför en klinisk studie med CS1 i 2017.

Cereno Scientifics VD Sten R Sörensen kommenterar:

“Vi är mycket glada att samarbeta med CTC som vår CRO-partner när vi går in i den kliniska utvecklingsfasen med CS1. CTC har den kompetens och kapacitet som krävs – från protokolldesign till rapportering – kombinerat med egen klinisk forskningsenhet.”

CTCs VD Anders Millerhovf tillägger:

“Vi är väldigt glada för detta samarbete med Cereno Scientific. Vi ser fram emot att arbeta med deras intressanta läkemedelskandidat CS1 och arbetar för närvarande med full fart med studieförberedelserna.”

= = =

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen – VD
Tel: +46 733 74 03 74
Epost: sten.sorensen@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.com

= = =

Om Cereno Scientific AB

Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism och som ska användas vid behandling av trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer vilket leder till bristande effekt och medför stor risk att drabbas av nya blodproppar. CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en omformulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Bolagets utvecklingsprogram är baserat på många års forskning och bevis för effekt finns i experimentella studier i djur, i tidiga humanstudier och i epidemiologiska studier. CS1 har en unik verkningsmekanism, ett möjligt brett indikationsfönster till stora blodproppsrelaterade folksjukdomar och därmed en stor marknadspotential. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver laboratorie och utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. För ytterligare information, se www.cerenoscientific.se.

= = =

Om CTC Clinical Trial Consultants AB: 

CTC är ett svenskt full-service CRO med focus på kliniskt genomförande. Vårt uppdrag är att underlätta klinisk och translationell forskning genom att ge våra kunder kostnadseffektiva råd och genomförande av tidiga kliniska prövningar (fas 0 / I / IIa). CTC har två dedikerade forskningskliniker i Uppsala (12 sjukhusbäddar, 12 icke-sjukhusbäddar) i kombination med två patientkliniker lokaliserad i Uppsala och Linköping. Läs mer på ctc-ab.se

= = =

Click here for English version

Cereno Scientific och CTC tecknar avtal (PDF)

= = =

Kalender

3rd annual Anti-Fibrotic Drug Development Summit (AFDD) 2019-11-18 - 2019-11-20

16th Global Cardiovascular Clinical Trialists Forum 2019-12-05 - 2019-12-07

LeadingBiotech: East/West CEO 2020-01-11 - 2020-01-12

Biotech Showcase™ 2020 2020-01-13 - 2020-01-15

Mer om oss...

Prenumerera på nyheter

Följ oss på LinkedIn

Följ oss på Twitter

Integritetspolicy

Vi är stolta att stödja World Thrombosis Day.
Läs mer här.