Cereno Scientific – ökad internationell verksamhet och exponering

15 oktober, 2019

Blodpropp är den vanligaste orsaken till död i världen medan hjärtinfarkt och stroke är de vanligaste blodproppsrelaterade komplikationerna. Dagens blodproppsförebyggande behandlingar ökar dock risken för allvarliga blödningar. Detta har öppnat upp för helt nya behandlingskoncept som CS1, Cereno Scientifics primära läkemedelskandidat, vilken förstärker kroppens naturliga försvar mot blodproppar samtidigt som blödningsrisken minimeras.

Läs hela artikeln på BioStock här.