Cereno Scientific senarelägger klinisk fas II-studie på grund av Covid-19

30 mars, 2020

På grund av den globala spridningen av Sars-cov-2-viruset meddelar Cereno Scientific att företaget kommer att skjuta upp den planerade kliniska fas II-studien med företagets första läkemedelskandidat CS1. Studiestart var tidigare planerad till halvårsskiftet 2020. Cereno Scientific anpassar de planerade aktiviteterna för start i slutet av året, men förbereder för ytterligare justeringar om det behövs på grund av osäkerheten kring den fortsatta utvecklingen av pandemin.

Med tanke på nuvarande situation finns det för tillfället inga möjligheter att starta fas II-studien i ortopedisk kirurgi, eftersom elektiv knäledskirurgi nedprioriteras på sjukhus till förmån för vård av patienter drabbade av Covid-19. Dessutom kommer de nuvarande begränsningarna av rörelsefrihet och resande ytterligare att komplicera studiestart vid den ursprungligen avsedda tidsperioden. På grund av den uppskjutna starten skjuts även företagets behov av ytterligare finansiering på framtiden.

Cereno Scientifics prekliniska arbete med CS014 och CS036 pågår som planerat och påverkas inte av den aktuella situationen. Cereno Scientifics utvärdering av epigenetisk modulering av sällsynta sjukdomar påverkas heller inte av virusets spridning. Detta arbete har gått in i en mer aktiv fas sedan företaget den 10:e mars beviljades särläkemedelsstatus för Pulmonell Arteriell Hypertension av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Brodén – CFO
Tfn: +46 768 66 77 87
E-post: info@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar en pipeline av förebyggande behandlingsmetoder mot hjärt- och kärlsjukdomar och sällsynta sjukdomar genom epigenetisk modulering med hjälp av HDAC-hämmare (HDACi). Företagets första program, CS1, är ett dubbelverkande antitrombotiskt fas II-läkemedel riktat mot venös trombos och prevention av stroke vid förmaksflimmer. Cereno Scientific utvärderar också potentialen för epigenetisk modulering av sällsynta sjukdomar relaterade till lungfibros, trombos, inflammation och högt blodtryck i lungkretsloppet. Cereno Scientific har även två HDAC-hämmare i preklinisk fas, CS014 och CS036. Bolaget har sina lokaler i AstraZenecas BioVenture Hub. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN SE0008241558.

Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2020.

Läs PDF