Cereno Scientific stärker organisationen och engagerar Chief Medical Officer inför start av fas II-studie med CS1

13 september, 2018

Cereno Scientific meddelar idag att bolaget engagerat Björn Dahlöf som Chief Medical Officer (CMO). Dahlöf, som är styrelseledamot och huvudägare, har omfattande erfarenhet i kardiovaskulär forskning, farmakologi, läkemedelsutveckling och kliniska prövningar inom samtliga faser och har föreläst inom dessa områden internationellt.

– Jag har haft förmånen att arbeta med Björn Dahlöf i fyra år och det är glädjande att vi nu kan knyta honom närmare Cerenos utvecklingsarbete. Björn är en global Key Opinion Leader och hans omfattande erfarenheter inom läkemedelsutveckling och internationella kontaktnät kommer vara mycket värdefullt inför kommande kliniska studier, säger Cereno Scientifics vd Sten R. Sörensen.

Cereno Scientific utvecklar läkemedelskandidaten CS1, ett nytt förebyggande läkemedel mot blodproppar. I tidigare pre- och kliniska studier har bolaget visat positiva resultat med avseende på säkerhet, farmakokinetiska egenskaper och effekt på biomarkör för trombosrisk. Förutom de normaliserande effekterna på t-PA produktionen så medför även tillförsel av den aktiva substansen i CS1 en reduktion av PAI-1 nivåerna, där PAI utgör en viktig riskfaktor för trombosbildning. Bolaget har nyligen tecknat ett avtal med kontraktforskningsföretaget OCT Group om genomförandet av en fas II-studie för att undersöka de antitrombotiska effekterna av CS1.

– Cereno Scientific befinner sig i ett mycket spännande skede, med en stundande fas II-studie och övertygande data från samtliga studier i bagaget. Jag ser fram emot att utöka mitt engagemang och driva utvecklingen av CS1 mot kommersialisering, säger Cereno Scientifics nytillträdda CMO Björn Dahlöf.

Björn Dahlöf är legitimerad läkare och har praktiserat Allmän Internmedicin vid Sahlgrenska sjukhuset i över 35 år och är även Docent i Kardiovaskulär Prevention vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Han har varit rådgivare för läkemedelsutveckling inom kardiovaskulär prevention till ett flertal stora och små läkemedelsbolag samt initierat och genomfört ett stort antal stora kardiovaskulära preventionsstudier. Han har även totalt publicerat över 400 vetenskapliga arbeten i ansedda vetenskapliga tidskrifter och varit bland de mest publicerade forskarna i Sverige. Dahlöf har vidare erfarenhet från uppstart och drivande av mindre bolag inom läkemedelsutveckling och klinisk prövning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen, VD
Tel: +46 733 74 03 74
Epost: sten.sorensen@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga dosnivåer resulterande i bristande effekt med stor risk att drabbas av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en innovativ controlled release formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.

Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2018.

Läs pressmeddelandet

Kalender

BIO-Europe 2018 2018-11-05

Biotech and money showcase 2018 2018-11-13

Jefferies 2018 London Healthcare Conference 2018-11-14

Delårsrapport Q3 2018-11-15

Nordic-American Life Science Conference, New York 2018-11-29

Bokslutskommuniké 2018 2019-02-22

Mer om oss...

Prenumerera på nyheter

Följ oss på LinkedIn

Följ oss på Twitter

Integritetspolicy

Vi är stolta att stödja World Thrombosis Day.
Läs mer här.