Cereno Scientific stärker sin internationella närvaro med dotterbolag i Boston, USA

13 maj, 2020

Cereno Scientific meddelar idag att bolaget etablerat dotterbolag i USA, med kontor i Cambridge Innovation Center (CIC), Cambridge, Boston, Massachusetts. CIC är en marknadsledande hub för bioteknikföretag och har stöttat över sex tusen företag inom life science och andra teknologiska områden.

– Etableringen av vårt dotterbolag Cereno Scientific Inc. i USA är ett strategiskt viktigt steg i Cerenos utveckling. USA är världens största finansiella marknad och Kendall Square i Cambridge, Boston, är av många betraktad som världens ledande biotech-hubb, säger Sten R. Sörensen, VD för Cereno Scientific och fortsätter:

– Vi ser fram emot att öka vår närhet till potentiella samarbetspartners och investorer samt att likt andra viktiga bioteknikföretag etablera oss i Cambridge.

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Brodén – CFO
Tfn: +46 768 66 77 87
E-post: info@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar en pipeline av förebyggande behandlingsmetoder mot hjärt- och kärlsjukdomar och sällsynta sjukdomar genom epigenetisk modulering med hjälp av HDAC-hämmare (HDACi). Företagets första program, CS1, är ett dubbelverkande antitrombotiskt fas II-läkemedel riktat mot venös trombos och prevention av stroke vid förmaksflimmer. Cereno Scientific utvärderar också potentialen för epigenetisk modulering av sällsynta sjukdomar relaterade till lungfibros, trombos, inflammation och högt blodtryck i lungkretsloppet. FDA har beviljat bolagets huvudkandidat CS1 särläkemedelsstatus för indikationen Pulmonell Arteriell Hypertension (PAH). Cereno Scientific har även ett utvecklingsprogram för HDAC-hämmare i preklinisk fas. Bolaget har sina lokaler i AstraZenecas BioVenture Hub. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN SE0008241558.

Information om Cambridge Innovation Center (CIC)
CIC är världsledande inom uppförande och drift av innovationshubbar. Med start 1999 i Cambridge, MA, är CIC ett av de första företagen globalt som skapat en gemensam arbetsyta för innovatörer och entreprenörer. CIC har som uppdrag är att hitta lösningar på världens problem. Från och med 2020 tillhandahåller CIC cirka 110 000 kvadratmeter och bedriver utveckling i nio städer. Företaget har hjälpt över 6 000 startups och teknikföretag. Över 8 miljarder dollar har investerats i företag som startat sin verksamhet i CICs lokaler. Företaget är privatägt och har medgrundat ett antal organisationer inklusive Venture Café, CICs snabbväxande globala nätverk av icke vinstdrivande organisationer inom innovation, samt District Hall, Impact Hub Boston, LabCentral och MassRobotics. Under de kommande tio åren planerar CIC att ytterligare växa sitt nätverk av innovationshubbar för att skapa en positiv effekt i 50 ledande städer runt om i världen. Mer information på cic.com.

Läs PDF