Cereno Scientific stärker sin pipeline genom årets andra förvärv

10 december, 2019

Cereno Scientific utvecklar en plattform för kardiovaskulära terapier inom det nya området för epigenetik baserat på HDAC-hämmare. Efter att man tidigare koncentrerat sig på att förebygga trombos har 2019 inneburit en indikationsbreddning som numera även omfattar sällsynta sjukdomar förknippade med fibros, inflammation och högt blodtryck i lungan. Idag breddades FoU-plattformen ytterligare med ännu ett förvärv.

Läs hela artikeln på BioStock här.