European High Growth Opportunities Securitization Fund begär konvertering av konvertibler

22 januari, 2019

European High Growth Opportunities Securitization Fund har genom meddelande till styrelsen för Cereno Scientific AB (publ) (“Cereno”) påkallat sin rätt till konvertering av de konvertibler som har utfärdats i enlighet med den finansieringslösning som Cereno tidigare har meddelat om genom ett pressmeddelande den 19 mars 2018.

Cereno har erhållit meddelande från European High Growth Opportunities Securitization Fund angående konvertering av konvertibler till 3 333 333 B-aktier i Cereno, motsvarande 4 000 000 kronor av konvertibellånet. Konverteringskurs per B-aktie uppgår till 1,2 kronor. Efter registrering hos Bolagsverket kommer Cerenos totala aktiekapital uppgå till 1 918 130,2 kronor fördelat på 19 181 302 aktier varav 722 248 aktier av serie A och 18 459 054 aktier av serie B.

Cereno Scientific meddelade den 18 januari att bolaget återkallat den sjunde tranchen och beslutat att tillsvidare pausa nedkallande av nya konvertibler. EHGOSF har fortsatt rätt, enligt avtalet, att konvertera utestående konvertibellån till aktier. Efter konverteringen kvarstår 5 200 000 kronor av konvertibellånet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen, VD
Tel: +46 733 74 03 74
Epost: sten.sorensen@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga dosnivåer resulterande i bristande effekt med stor risk att drabbas av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en innovativ controlled release formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.

Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2019.

Läs PDF

Kalender

Nordic-American Life Science Conference 2019-12-04 - 2019-12-05

16th Global Cardiovascular Clinical Trialists Forum 2019-12-05 - 2019-12-07

LeadingBiotech: East/West CEO 2020-01-11 - 2020-01-12

Biotech Showcase™ 2020 2020-01-13 - 2020-01-15

Mer om oss...

Prenumerera på nyheter

Följ oss på LinkedIn

Följ oss på Twitter

Integritetspolicy

Vi är stolta att stödja World Thrombosis Day.
Läs mer här.