Hjärt- & kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar, eller kardiovaskulära sjukdomar, är ett samlingsbegrepp som rör sjukdomar som drabbar cirkulationsorganen och/eller blodkärlen.

Sjukdomarna medför risk att människor drabbas av en ogynnsam blodproppsbildning i en artär eller ven. Om blodproppen bildas på artärsidan leder detta till akut syrebrist i vävnaderna. Personen som drabbas av detta upplever svår intensiv smärta, svullnad, rodnad, och/eller neurologiska bortfall beroende på vilket eller vilka kärl som drabbas. Hjärtinfarkt och stroke beror på blodpropp i artärer. Den bakomliggande orsaken är ofta återförkalkningsplack. Åderförkalkningsplack byggs långsamt upp inne i blodkärlen under många år. Exempel på riskfaktorer för åderförkalkning är rökning, övervikt, diabetes, högt blodtryck. Blodpropp på vensidan kan bildas i ben (djup ventrombos) eller i lunga (lungemboli).

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i världen. Under 2014 dog 17,3 miljoner människor p g a hjärt- och kärlsjukdomar, en siffra som bedöms öka till 23,6 miljoner år 20301. Även i Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken. Under 2014 var cirka 1,4 miljoner människor drabbade på något sätt2. De mest förekommande hjärt- och kärlsjukdomarna är hjärtinfarkt och stroke.


  1. 2015 Heart Disease and Stroke Statistics – At a glance, American Heart Association and American Stroke Association.
  2. www.hjart-lungfonden.se/sjukdomar/hjartsjukdomar

Kalender

3rd annual Anti-Fibrotic Drug Development Summit (AFDD) 2019-11-18 - 2019-11-20

16th Global Cardiovascular Clinical Trialists Forum 2019-12-05 - 2019-12-07

LeadingBiotech: East/West CEO 2020-01-11 - 2020-01-12

Biotech Showcase™ 2020 2020-01-13 - 2020-01-15

Mer om oss...

Prenumerera på nyheter

Följ oss på LinkedIn

Följ oss på Twitter

Integritetspolicy

Vi är stolta att stödja World Thrombosis Day.
Läs mer här.