Djup Ventrombos

Djup ventrombos (DVT) innebär blodpropp i någon av de djupa venerna i benet. Oftast är det i vaden som trombosen initieras.

Trombos i någon av de ytliga venerna som man kan se eller känna på huden kallas tromboflebit. Risken att drabbas ökar kraftigt med stigande ålder. Riskfaktorer för DVT är immobilisering, långa flygresor, cancer, hög ålder, stroke, hjärtsvikt, rökning, graviditet, p-piller, övervikt, åderbråck, koagulationsdefekter.

Diagnositiken av DVT är ultraljud eller röntgen av venerna. Labprover kan även vara vägledande. Behandling är som vid lungemboli med Waran eller faktor Xa hämmare/trombinhämmare. Behandlingstiden är oftast 3- 12 månader beroende på trombosens storlek och utbredning. Vid recidiv av trombos är livslång behandling rekommenderad.

Behandlingen är inte riskfri och då många av patienterna även är drabbade av andra sjukdomar är risken för blödningskomplikationer stor. En långtidskomplikation av DVT är posttrombotiskt syndrom vilket innebär smärta, svullnad, hudutslag och kroniska bensår vilket delvis kan motverkas av stödstrumpor.