Lungemboli

Lungemboli innebär att en blodpropp täpper igen artärerna i lungorna. Detta innebär att hjärtat får svårare att pumpa blod genom lungorna och därmed även svårare att syresätta blodet.

Detta leder till att individen kan uppleva andnöd och i värsta fall cirkulationschock och död. Blodproppen vid lungemboli kommer ofta från benen.

Lungemboli är en vanlig orsak till plötslig död. Förekomsten av lungemboli i befolkningen uppskattas till 0,5-1/1000 men ökar mycket kraftigt till ca 1/100 hos personer som är 70 år eller äldre. Lungemboli är ofta svår för sjukvården att diagnostisera då symtomen ofta är ospecifika och patienterna uppvisar sällen en typisk klinisk bild. Symtomen beror delvis på lungembolins storlek och vilka delar av lungorna som drabbas. Många av patienterna som drabbas av lungemboli är oftast äldre och lider även av andra sjukdomar, framförallt hjärt- och lungsjukdomar vilket ytterligare försvårar diagnostiken.