Lungemboli

Lungemboli innebär att en blodpropp täpper igen artärerna i lungorna. Detta innebär att hjärtat får svårare att pumpa blod genom lungorna och därmed även svårare att syresätta blodet.

Detta leder till att individen kan uppleva andnöd och i värsta fall cirkulationschock och död. Blodproppen vid lungemboli kommer ofta från benen.

Lungemboli är en vanlig orsak till plötslig död. Förekomsten av lungemboli i befolkningen uppskattas till 0,5-1/1000 men ökar mycket kraftigt till ca 1/100 hos personer som är 70 år eller äldre. Lungemboli är ofta svår för sjukvården att diagnostisera då symtomen ofta är ospecifika och patienterna uppvisar sällen en typisk klinisk bild. Symtomen beror delvis på lungembolins storlek och vilka delar av lungorna som drabbas. Många av patienterna som drabbas av lungemboli är oftast äldre och lider även av andra sjukdomar, framförallt hjärt- och lungsjukdomar vilket ytterligare försvårar diagnostiken.

Kalender

3rd annual Anti-Fibrotic Drug Development Summit (AFDD) 2019-11-18 - 2019-11-20

16th Global Cardiovascular Clinical Trialists Forum 2019-12-05 - 2019-12-07

LeadingBiotech: East/West CEO 2020-01-11 - 2020-01-12

Biotech Showcase™ 2020 2020-01-13 - 2020-01-15

Mer om oss...

Prenumerera på nyheter

Följ oss på LinkedIn

Följ oss på Twitter

Integritetspolicy

Vi är stolta att stödja World Thrombosis Day.
Läs mer här.