Stroke

Stroke eller slaganfall är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning, där hjärninfarkt dominerar med cirka 85 procent av sjukdomsfallen.

Som ett resultat kan det drabbade området av hjärnan inte fungera normalt, vilket kan leda till förlamning, oförmåga att förstå eller formulera tal, synsvårigheter med nedsatt livskvalitet och förmåga att klara sig själv.

Under 2014 hade 33 miljoner människor i världen stroke, varav nästan 17 miljoner utgjordes av människor som fick sin första stroke1. Stroke är den andra största dödsorsaken i världen efter hjärtinfarkt och uppgår till drygt 11 procent av antalet dödsfall i världen. Stroke är den främsta orsaken till att funktionshinder uppstår2. I USA drabbas en person var 40e sekund3 av stroke. År 2014 fick 27.500 personer en akut hjärninfarkt i Sverige4.

Hjärninfarkt (ischemisk stroke) är en trombosrelaterad skada i hjärnan orsakad av syrebrist som ger akut brist i blodtillförseln till hela eller delar av hjärnan. Infarkten kan vara antingen trombotisk vilket innebär att den orsakas av en blodpropp som bildats på stället, eller embolisk vilket innebär att den orsakas av en blodpropp som bildats på annat ställe och fastnat i blodkärlet i hjärnan.


  1. 2015 Heart Disease and Stroke Statistics – At a glance, American Heart Association and American Stroke Association.
  2. 2015 Heart Disease and Stroke Statistics – At a glance, American Heart Association and American Stroke Association.
  3. 2015 Heart Disease and Stroke Statistics – At a glance, American Heart Association and American Stroke Association.
  4. Socialstyrelsen, www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/hjartinfarkter