Integritetspolicy

19 september, 2017

Information vi samlar in
Det finns ett flertal sätt dina uppgifter kan hamna hos oss. Att du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller att du valt att anmäla dig till något av våra event. Vilken information vi samlar in beror alltså på vad du gör.

Prenumeration av nyhetsbrev
Vi sparar undan e-post.

Eventinbokning
Vi sparar undan namn, e-post samt telefon.

Varför behöver vi dessa uppgifter?
Ändamålet med den personuppgiftsbehandling som Cereno Scientific utför är att hålla aktieägare och intressenter informerade om bolaget, dess verksamhet och direkt marknadsföring i samband med eventuella emissionserbjudanden från bolaget. Om du är aktieägare i Cereno Scientific kan vi även behöva hämta in telefonnummer samt adressuppgifter från tredje part via offentliga register. Detta för att vi skall kunna hålla dig informerad om Cereno Scientific samt delge information kring eventuella erbjudande från bolaget.

Ändamål med behandlingen  Laglig grund för behandlingen
För hantering av prenumerationer av nyhetsbrev Berättigat intresse
För utskick av erbjudanden och marknadsföring relaterade till Cereno Scientific Berättigat intresse
För att kunna hantera ditt eventuella deltagande i event Berättigat intresse

Berättigat intresse
Berättigat intresse innebär att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse. Utan dina uppgifter kan vi inte skicka dig ditt nyhetsbrev, boka in dig på eventet eller tillgodose dig med uppdaterad information om bolaget, verksamheten samt nyheter.

Delning av personuppgifter
Cereno Scientific säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar naturligtvis inte ut dina personuppgifter till vem som helst. Det finns dock fall där vi kan komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter.

Leverantörer av tryck och distribution
Vi kan komma att dela uppgifter om dig med leverantörer som tillhandahåller tryck och distribution.

Behandling av dina personuppgifter
Cereno Scientific behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de få fall som personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att våra leverantörer lever upp till samma säkerhets- och skyddsnivå som tillämpas i EU/EES.

Lagring av personuppgifter
Dina personuppgifter lagras av Cereno Scientific så länge det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Cereno Scientific gallrar registrerade personuppgifter regelbundet och vidtar också rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och korrekta.

Dina rättigheter

Rätt att bli raderad – Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade.

Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktig information om dig själv korrigerad.

Rätt till dataportabilitet – Du ha rätt att begära ut dina uppgifter i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag.

Kontakta info@cerenoscientific.se om du har frågor eller om du vill använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter.

Om du har klagomål
Om du har klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till Datainspektionen. Datainspektionen är den tillsynsmyndighet i Sverige som ansvarar för uppföljning och tillsyn av oss och andra bolag som hanterar personuppgifter på den svenska marknaden.

Kontaktuppgifter:
Sverige: Datainspektionen
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se