Aktieinformation

Aktien

Handelsplats:  Spotlight Stock Market
Kortnamn:
CRNO B
ISIN: SE0008241558

 

Aktiekapital & utveckling

Aktier av serie A berättigar till tio (10) röster per aktie och aktier av serie B berättigar till en (1) röst per aktie. Aktiens kvotvärde uppgår avrundat till 0,10 kr. Samtliga aktier är av ett och samma slag, har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster.
(Per den 10 december 2018)

 

 

År Händelse Kvotvärde Ökning av antalet aktier Ökning av aktiekapital Totalt antal aktier Aktiekapital
2012 Nybildning 1 50 000 50 000,00 50 000 50 000,00
2012 Riktad emission 1 10 605 10 605 60 605 60 605,00
2016 Riktad emission 1 1 200 1 200 61 805 61 805,00
2016 Fondemission 10 556 245 61 805 618 050,00
2016 Split 100:1 0,1 6 118 695 6 180 500 618 050,00
2016 Uppdelning A-/B- aktier  0,10  – 6 180 500
2016 Riktad emission  0,10  1 420 000  1 420 000,00 7 600 500 760 050,00
2016 Riktad emission  0,10  450 000  45 000,00 8 050 500 805 050,00
2016 Listningsemission  0,10  2 940 000  294 000,00 10 990 500 1 099 050,00
2018 Konvertering 0,10 188 679 18 867,90 11 179 179 1 117 917,90
2018 Konvertering 0,10 444 444 44 444,40 11 623 623 1 162 362,30
2018 Konvertering 0,10 540 540 54 054,00 12 164 163 1 216 416,30
2018 Konvertering 0,10 483 870 48 387,00 12 648 033 1 264 803,30
2018 Konvertering 0,10 419 354 41 935,40 13 067 387 1 306 738,70
2018 Konvertering 0,10 384 614 38 461,40 13 452 001 1 345 200,10
2018 Konvertering 0,10 269 230 26 923,00 13 721 231 1 372 123,10
2018 Konvertering 0,10 307 692 30 769,20 14 028 923 1 402 892,30
2018 Konvertering 0,10 333 333 33 333,30 14 362 256 1 436 225,60
2018 Konvertering 0,10 285 714 28 571,40 14 647 970 1 464 797,00

Utdelning

Cereno Scientific har hittills inte lämnat någon utdelning och bolagets styrelse avser heller inte att föreslå någon utdelning inom de närmsta två åren. Eventuella vinstmedel kommer istället att återinvesteras i Bolagets produktutveckling och affärsutveckling.

Spotlight Stock Market

Spotlights sida för bolaget

Största ägare

Namn Kapital % Röster % Datum
Sverker Jern 8,91 16,65 2018-09-30
Niklas Bergh 8,81 16,46 2018-09-30
GU Ventures 7,69 5,13 2018-09-30
Pia Larsson 4,65 3,10 2018-09-30
Avanza Pension 3,80 2,54 2018-09-30
Sten Sörensen 3,27 2,18 2018-09-30
Ivar Nordqvist 2,73 1,83 2018-09-30
Kjetil Myrlid Aasen 2,58 1,72 2018-09-30
Jonas Säljö 2,10 7,63 2018-09-30
Björn Dahlöf 1,90 6,97 2018-09-30
** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.