Aktieinformation

Aktien

Handelsplats:  Spotlight Stock Market
Kortnamn:
CRNO B
ISIN: SE0008241558

 

Aktiekapital & utveckling

Aktier av serie A berättigar till tio (10) röster per aktie och aktier av serie B berättigar till en (1) röst per aktie. Aktiens kvotvärde uppgår avrundat till 0,10 kr. Samtliga aktier är av ett och samma slag, har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster.
(Per den 12 augusti 2019)

 

År Händelse Kvotvärde Ökning av antalet aktier Ökning av aktiekapital Totalt antal aktier Aktiekapital
2012 Nybildning 1 50 000 50 000,00 50 000 50 000,00
2012 Riktad emission 1 10 605 10 605 60 605 60 605,00
2016 Riktad emission 1 1 200 1 200 61 805 61 805,00
2016 Fondemission 10 556 245 61 805 618 050,00
2016 Split 100:1 0,1 6 118 695 6 180 500 618 050,00
2016 Uppdelning A-/B- aktier  0,10  – 6 180 500
2016 Riktad emission  0,10  1 420 000  1 420 000,00 7 600 500 760 050,00
2016 Riktad emission  0,10  450 000  45 000,00 8 050 500 805 050,00
2016 Listningsemission  0,10  2 940 000  294 000,00 10 990 500 1 099 050,00
2018 Konvertering 0,10 188 679 18 867,90 11 179 179 1 117 917,90
2018 Konvertering 0,10 444 444 44 444,40 11 623 623 1 162 362,30
2018 Konvertering 0,10 540 540 54 054,00 12 164 163 1 216 416,30
2018 Konvertering 0,10 483 870 48 387,00 12 648 033 1 264 803,30
2018 Konvertering 0,10 419 354 41 935,40 13 067 387 1 306 738,70
2018 Konvertering 0,10 384 614 38 461,40 13 452 001 1 345 200,10
2018 Konvertering 0,10 269 230 26 923,00 13 721 231 1 372 123,10
2018 Konvertering 0,10 307 692 30 769,20 14 028 923 1 402 892,30
2018 Konvertering 0,10 333 333 33 333,30 14 362 256 1 436 225,60
2018 Konvertering 0,10 285 714 28 571,40 14 647 970 1 464 797,00
2019 Konvertering 0,10 533 333 53 333,30 15 181 303 1 518 130,30
2019 Konvertering 0,10 666 666 66 666,60 15 847 969 1 584 796,90
2019 Konvertering 0,10 3 333 333 333 333,30 19 181 302 1 918 130,20
2019 Företrädesemission 0,10 19 181 302 1 918 130,20 38 362 604 3 836 260,40
2019 Övertilldelningsemission 0,10 1 724 137 172 413,70 40 086 741 4 008 674,10
2019 Ersättningsemission 0,10 132 571 13 257,10 40 219 312 4 021 931,20

Utdelning

Cereno Scientific har hittills inte lämnat någon utdelning och bolagets styrelse avser heller inte att föreslå någon utdelning inom de närmsta två åren. Eventuella vinstmedel kommer istället att återinvesteras i Bolagets produktutveckling och affärsutveckling.

Spotlight Stock Market

Spotlights sida för bolaget

Största ägare

2020-08-30

Nedanstående tabell utvisar Bolagets tio största aktieägare, inkluderande anmälningspliktiga aktieägare, enligt uppgift från Euroclear per den 30 augusti, 2020, inklusive därefter för Bolaget kända förändringar.

Namn Antal aktier Innehav % Röster %
Sverker Jern (privat och genom bolag) 1 221 327 3,04 7,10
Niklas Bergh (privat och genom bolag) 1 195 123 2,97 6,99
Avanza Pension 2 544 935 6,33 5,45
Ivar Nordqvist 2 112 212 5,25 4,52
Jonas Faijerson Säljö (privat och genom bolag) 871 614 2,17 4,47
Björn Dahlöf (privat och genom bolag) 956 735 2,38 4,44
Myrlid AS 2 000 000 4,97 4,28
GU Ventures AB 1 556 497 3,87 3,33
Nordnet Pensionsförsäkring AB 839 376 2,09 1,80
Sten R. Sörensen (privat och genom bolag) 785 407 1,95 1,68