Finansiell kalender

Halvårsrapport 2019

2019-08-30

Delårsrapport Q3 2019

2019-11-14

Bokslutskommuniké 2019

2020-02-27