Kardiovaskulär topptrio till Cereno Scientifics vetenskapliga råd

2 april, 2019

I mitten av mars inrättade Cereno Scientific ett vetenskapligt råd för att stödja bolagets utveckling inom fokusområdet trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar. Idag offentliggjordes ytterligare tre namn som ytterligare stärker den vetenskapliga expertgruppen.

För att läsa hela artikeln, klicka här