Kontakt

Ytterligare frågor kan ställas direkt till Cereno’s ledninggrupp på info@cerenoscientific.com, eller direkt till CFO Daniel Brodén:

Email: daniel.broden@cerenoscientific.com
Telefon: +46 768 66 77 87

Besöksadress:
Cereno Scientific AB
AstraZeneca BioVentureHub
Pepparedsleden 1
Mölndal
Sverige

Postadress:
Cereno Scientific AB
Erik Dahlbergsgatan 11A,
SE-411 26 Göteborg,
Sverige