Kontakt

Ytterligare frågor kan ställas direkt till Cereno’s ledninggrupp på info@cerenoscientific.com, eller direkt till CFO Daniel Brodén:

Email: daniel.broden@cerenoscientific.com
Telefon: +46 768 66 77 87

Post- och Besöksadress:
Cereno Scientific AB
BioVentureHub
Pepparedsleden 1
431 83 Mölndal
Sverige