Kontakt

Ytterligare frågor kan ställas direkt till Cereno’s ledninggrupp på info@cerenoscientific.com, eller direkt till Vd Sten R Sörensen:

Telefon: +46 (0) 733 74 03 74
Email: sten.sorensen@cerenoscientific.com

Besöksadress:
Cereno Scientific AB
AstraZeneca BioVentureHub
Pepparedsleden 1
Mölndal
Sverige

Postadress:
Cereno Scientific AB
Erik Dahlbergsgatan 11A,
SE-411 26 Göteborg,
Sverige