Läkemedelskandidaten CS1

Baserat på många års forskning, prekliniska studier och inledande humana studier, utvecklar Cereno Scientific nu ett nytt läkemedel med målsättningen att lösa ett av de största behoven inom förebyggande vård för hjärt- och kärl-sjukdomar. Cereno Scientifics koncept är unikt eftersom det idag inte finns några kliniska behandlingsmetoder som optimerar kroppens proppupplösande system (det fibrinolytiska systemet) som sätts igång när blodproppsbildning (koagulering) och sårläkning påbörjats efter att en kärlskada inträffat. Nyckelproteinet i fibrinolysen som löser upp blodproppar är t-PA och den viktigaste hämmaren av t-PA är proteinet PAI-1. Inom rutinsjukvården kan rekombinant t-PA, t ex Actilyse® användas intravenöst i akutfasen för att lösa upp blodproppar efter en hjärtinfarkt eller stroke. Förebyggande behandling med rekombinant t-PA för att förhindra nya infarkter är inte möjlig.

blodpropp_illustration_2

När ett blodkärl skadas p.g.a. yttre våld, åderförkalkning etc. strävar kroppen att bilda en blodpropp som täcker kärlskadan och därmed förhindra en eventuell blödning. Hos friska individer är det balans mellan de blodproppsbildande systemen och systemet som löser upp blodproppen, fibrinolysen (t-PA). Flödet i kärlet stängs inte av och individen får inga symptom. Hos individer med risk-faktorer (högt blodtryck, rökning etc.) fungerar fibrinolysen dåligt och de blodproppsbildande systemen dominerar. Blodproppen växer okontrollerat och riskerar strypa blodflödet helt och hållet. Individen drabbas av t ex en hjärtinfarkt. Cereno Scientifics koncept bygger på att en ny unik formulering av valproinsyra: CS1 återställer balansen mellan systemen och risken för trombos som vid hjärtinfarkt och/eller stroke minskar.