CS1 minskar produktionen av PAI-1

Även om produktionen av t-PA kan normaliseras genom ovan beskrivna mekanism, är inte fibrinolys förmågan helt återställd eftersom många riskindivider även har kraftigt förhöjda PAI-1 nivåer.

PAI-1 är den viktigaste faktorn som hämmar t-PA. Koncentrationen av PAI-1 varierar över dygnet och när PAI-1 är som högst i blodet är risken att drabbas av hjärtinfarkt och/eller stroke som högst1. Det är välkänt att förhöjda PAI-1 nivåer i blodet är en viktig och betydelsefull riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar. Cereno Scientific har i sina studier upptäckt att förutom de normaliserande effekterna på t-PA produktionen så medför tillförsel av valproinsyra en reduktion av PAI-1 nivåerna.

Upptäckten är unik och betydelsefull eftersom den öppnat upp för en möjlighet att utveckla ett nytt läkemedel CS1 med en dubbel verkningsmekanism för en optimerad blodproppsskyddande effekt.

  1. Blood. 2014 Jan 23;123(4):590-3. doi: 10.1182/blood-2013-07-517060. Epub 2013 Nov 7. Human circadian system causes a morning peak in prothrombotic plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) independent of the sleep/wake cycle.