Friska blodkärl har ett inbyggt sprinklersystem i cellerna som utgör kärlväggens insida som snabbt verkar för att begränsa tillväxten av en framväxande blodpropp genom att duscha det blodproppslösande proteinet t-PA över blodproppen.

CS1 ökar produktionen av t-PA

Professor Sverker Jerns forskargrupp vid Wallenberglaboratoriet för Kardiovaskulär och Metabol Forskning, Sahlgrenska akademin, vid Göteborgs universitet, har beskrivit en ny mekanism för att begränsa blodproppsbildning genom att stimulera kroppens eget system för nedbrytning av blodproppar, d v s fibrinolysen.

Friska blodkärl har ett inbyggt sprinklersystem i cellerna som utgör kärlväggens insida som snabbt verkar för att begränsa tillväxten av en framväxande blodpropp genom att duscha det blodproppslösande proteinet t-PA över blodproppen. Detta normalt skyddande sprinklersystem för kroppsegen fibrinolys fungerar ofta mycket dåligt hos många individer med hög trombosrisk på grund av bristande tillgång på t-PA. Orsaken till detta är en nedsatt produktion av t-PA och/eller förhöjda nivåer av PAI-1 Dessutom har dessa individer ofta även förhöjda nivåer av PAI-1 som stänger av funktionen av t-PA. Läkemedlet CS1 normaliserar båda dessa faktorer och Cereno Scientifics upptäckt innebär ett nytt angrepps-sätt för att återställa kroppens naturliga försvar mot att farliga blodproppar bildas.

Forskningsdata som indirekt stödjer detta har tidigare offentliggjorts av två helt oberoende forskningsgrupper. En grupp forskare i Danmark1 rapporterade 2011 att patienter som stod på behandling för epilepsi och behandlats med valproinsyra (VPA), noterades för ca 40 procent färre hjärtinfarkter. En irländsk forskargrupp2 publicerade 2014 att de sett liknande indikationer på skyddande effekt av valproinsyra på den irländska befolkningen. Båda dessa studier var stora retrospektiva epidemiologiska studier.

Prekliniska studier har tydligt visat att HDAC-hämmare, till exempel valproinsyra är potenta i låga doser att öka produktionen av t-PA3 och därmed leder till ett ökat trombosskydd. De effekter som påvisats i populationsstudierna ovan indikerar en möjlig hjärt- och hjärn-skyddande effekt av valproinsyra som baserat på Cereno Scientifics koncept skulle kunna förklaras genom ökad och förbättrad aktivitet i kroppens skyddsförsvar mot blodproppar. Bolaget har i egna studier visat att preventiv behandling med valproinsyra ger en ökning av t-PA produktionen i kärlväggsceller och på så sätt återställer t-PA syntesen och därmed förmågan till den naturliga snabba propplösningsförmågan som endast aktiveras lokalt i blodkärlet när en blodpropp håller på att bildas. Cereno Scientific har även visat att valproinsyra minskar propp-bildning in vivo.


  1. Olesen et al, Pharmacoepidemiol drog Saf 2011
  2. Dregan et al, Pharmacoepidemiol drog Saf 2014
  3. Larsson et al PLoS One 2012, Larsson et al J Thromb trombolys 2013