Ny formulering

Ny formulering för optimal klinisk effekt: CS1
Cereno Scientific har initierat ett samarbete med Galenica för att ta fram en specifik formulering av valproinsyra, namngiven CS1 i syfte att uppnå en optimal klinisk effekt på fibrinolysen. En reformulering av valproinsyra har många fördelar eftersom det är en välkänd substans som använts inom sjukvården för behandling av epilepsi sedan flera decennier. För Cereno Scientific innebär detta att utvecklingstiden till färdigt läkemedel kommer att vara relativt kort jämfört med traditionell läkemedelsutveckling och att riskerna i utvecklingsprocessen mot registrering får anses vara betydligt lägre.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Cereno Scientifics förebyggande behandlingsprincip bygger på att stärka kroppens förmåga till ett kraftfullt t-PA svar direkt när en blodpropp börjar ta form och samtidigt sänka nivåerna av PAI-1 i blodet. Den fibrinolytiska effekten som uppnås med denna dubbla princip är lokal i kärlet vid platsen för den begynnande proppbildningen, d v s endast där behovet finns. Därmed skulle Cereno Scientifics koncept innebära en möjlighet till effektivare preventiv blodproppsbehandling och samtidigt lägre risk för allvarliga biverkningar än vad är fallet med dagens behandlingar med ”blodförtunnande” läkemedel.