Marknadsutrymme och banbrytande behandlingskoncept bakom ökat intresse för nya antitrombotiska läkemedel

11 november, 2019

Trombos är den vanligaste dödsorsaken världen över då en av fyra dödsfall är relaterade till trombos. I decennier har läkemedelsindustrin arbetat för att skapa bättre antitrombotiska behandlingar för att optimera balansen mellan trombosförebyggande och blödningsrisk, ett arbete som börjar ge avkastning både i termer av forskningsframsteg och att attrahera ett allt större kommersiellt intresse. Mitt i detta står svenska Cereno Scientific med en potentiellt banbrytande pipeline.

Läs hela artikeln på BioStock här.