Ny CFO utsedd i Cereno Scientific AB

3 maj, 2019

I takt med att aktiviteterna i Cereno Scientific intensifierats har Bolaget utsett Daniel Brodén som ny CFO i Bolaget. Daniel Brodén har sedan maj 2018 varit tillförordnad CFO och arbetat för Cereno Scientific på konsultbasis.

– Vi är mycket glada att Daniel nu ansluter som CFO på heltid. Hans tidigare erfarenheter från svenska tillväxtbolag i kombination med hans redan omfattande kunskap och engagemang i Cereno gör honom till en ideal kandidat att tillträda positionen som CFO hos oss. När utvecklingsarbetet intensifieras med förberedelser inför att inleda Fas 2-studien med CS1 parallellt som samarbetet med Emeriti Bio påbörjas för att fortsätta utvecklingen av den nyligen förvärvade prekliniska substansen CS014 (tidigare EB014) behöver Bolaget en CFO dedikerad till den finansiella utvecklingen av Cereno Scientific. Under sin tid som tf CFO har Daniel spelat en stor roll i arbetet med att avsluta den tidigare finansieringslösningen med konvertibla skuldebrev samt tagit en aktiv roll i arbetet med den föreliggande nyemissionen. Daniel Brodén kommer vara en nyckelperson för bland annat våra finansieringsaktiviteter när vi nu går in i denna intensiva fas av bolagets utveckling, säger Cereno Scientifics vd Sten R. Sörensen.

Daniel Brodén har en kandidatexamen med inriktning mot företagsekonomi från Uppsala universitet samt en magisterexamen med inriktning mot redovisning och revision från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han var tidigare ekonomichef för portföljbolagen hos GU Ventures och har även arbetat som revisor hos Frejs Revisorer samt hos PwC på avdelningen Financial Services.

– Jag ser fram emot att arbeta 100 procent av min tid med Cereno Scientific och fortsätta utvecklingsarbetet som jag engagerat mig i som tillförordnad CFO. Vidare ser jag positivt på den finansiella omstrukturering som vi nu inlett och är glad över möjligheten att få se hur effekterna infrias under en överskådlig framtid. Cereno Scientific har stora ambitioner samt en intressant pipeline med stor potential och vi har en mycket spännande resa framför oss, säger Cereno Scientifics nytillträdde CFO Daniel Brodén.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen, VD
Tel: +46 733 74 03 74
Epost: sten.sorensen@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga dosnivåer resulterande i bristande effekt med stor risk att drabbas av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en innovativ controlled release formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.

Läs PDF