Nyemissionen och övertilldelningsemissionen i Cereno Scientific AB är nu registrerad

5 juli, 2019

Cereno Scientific AB avslutade den 7 juni sin företrädesemission som övertecknades och tillförde bolaget cirka 55,6 MSEK före emissionskostnader. Vidare utnyttjades den vidhängande övertilldelningsemissionen till fullo och tillförde Bolaget ytterligare cirka 5,0 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen registrerades av Bolagsverket den 3 juli 2019 och därmed kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas av nya aktier. Sista dag för handel med BTA på Spotlight Stock Market är den 10 juli 2019. De nya aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto och depå den 16 juli 2019.

Övertilldelningsemissionen om 1 724 137 aktier av serie B som offentliggjordes den 13 juni och som tillförde Cereno Scientific 5 MSEK registrerades av Bolagsverket den 5 juli 2019.

Genom företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen har antalet aktier i Cereno Scientific ökat med 20 905 439 aktier av serie B till totalt 40 086 741, varav 722 248 aktier av serie A och 39 364 493 aktier av serie B. Aktiekapitalet har ökat med 2 090 543,9 kr till 4 008 674,1 kr.

När ersättningsemissionen om 132 571 aktier av serie B, som offentliggjordes den 28 juni, har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med ytterligare 132 571 aktier av serie B till totalt 40 219 312 aktier, varav 722 248 aktier av serie A och 39 497 064 aktier av serie B. Aktiekapitalet kommer i sin tur att öka med ytterligare 13 257,1 SEK till totalt 4 021 931,2 SEK.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen. Legal rådgivare i transaktionen har MAQS Advokatbyrå agerat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Brodén – CFO
Tel: +46 768 66 77 87
E-mail: info@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga dosnivåer resulterande i bristande effekt med stor risk att drabbas av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en innovativ controlled release formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Parallellt med utvecklingen av CS1 utvecklar Cereno Scientific CS014, en substans i preklinisk fas med lovande och innovativa egenskaper inom kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.

Läs PDF

Kalender

3rd annual Anti-Fibrotic Drug Development Summit (AFDD) 2019-11-18 - 2019-11-20

16th Global Cardiovascular Clinical Trialists Forum 2019-12-05 - 2019-12-07

LeadingBiotech: East/West CEO 2020-01-11 - 2020-01-12

Biotech Showcase™ 2020 2020-01-13 - 2020-01-15

Mer om oss...

Prenumerera på nyheter

Följ oss på LinkedIn

Följ oss på Twitter

Integritetspolicy

Vi är stolta att stödja World Thrombosis Day.
Läs mer här.