Plattan i mattan för Cereno Scientific

11 september, 2019

Cereno Scientific har varit mycket kommunikativa den senaste tiden. Året har hittills inneburit bland annat en övertecknad emission, patentgodkännande och en ansökan för att inleda fas II med huvudkandidaten CS1. När BioStock träffade vd Sten R. Sörensen på LSX Nordic Congress stod det klart att bolaget inte heller avser vila på lagrarna under resten av året. Direkt efter LSX styrdes kosan mot den internationella hjärtkonferensen European Society of Cardiology 2019 i Paris och fler liknande tilldragelser väntar under hösten.

Läs hela artikeln på BioStock här.