Teckningstid avslutad – nyemissionen blev kraftigt övertecknad

25 maj, 2016

Cereno Scientific - Gruppbild

Cereno Scientific AB:s (Cereno) nyemission inför notering på AktieTorget avslutades den 19 maj 2016. Emissionen tecknades till närmare 70 MSEK, inklusive teckningsåtagande om 14,3 MSEK. Det motsvarar en överteckning om 300 procent och emissionen tillför bolaget cirka 22 MSEK före emissionsomkostnader som uppgår till cirka 2 MSEK. Totalt inkom teckningar från 2700 konton. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut omkring den 25 maj 2016 till de som tilldelats aktier. Preliminär första dag för handel på AktieTorget är den 14 juni 2016.

[Uppdatering 13 juni 2016: Första handelsdag på AktieTorget senareläggs till den 22 juni 2016]

Sten R Sörensen, VD i Cereno Scientific, kommenterar

”I samband med nyemissionen och listningen har vi presenterat bolaget för hundratals potentiella aktieägare. Det är mycket glädjande att så många av dessa har valt att teckna och ytterligare ett antal utöver de som vi presenterat för. Vi uppskattar det förtroende, som vi har fått, och kommer att förvalta det väl. Vi är också stolta över det totala teckningsbeloppet, som visar på ett stort intresse för bolaget”.

Notering på AktieTorget

Preliminär första dag för handel på AktieTorget är den 14 juni 2016.

[Uppdatering 13 juni 2016: Första handelsdag på AktieTorget senareläggs till den 22 juni 2016]

Teckning och tilldelning

Tilldelningen sker i enlighet med de principer som angetts i memorandumet. Avräknings-notor är planerade att skickas ut omkring den 25 maj 2016 till de som tilldelats aktier.

Antal aktier och aktiekapital

Baserat på bemyndigande från årsstämman den 29 januari 2016, beslutade styrelsen den 15 april 2016, att öka Bolagets aktiekapital med högst 294 000 SEK genom en emission av högst 2 940 000 aktier av serie B (”Erbjudandet”). Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare.

Finansiell rådgivare

Redeye är finansiell rådgivare till Cereno Scientific i samband med listningsemissionen.

För mer information kontakta:

Sten R. Sörensen – VD, Cereno Scientific AB
Telefon: 0733-74 03 74
E-post: sten.sorensen@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Gustav Kindal – Corporate Advisory, Redeye AB
Telefon: 0702-25 77 55
E-post: gustav.kindal@redeye.se
www.redeye.se


Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism och som ska användas vid behandling av trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger relativt stor risk för allvarliga blödningskomplikationer vilket leder till låg dosering med bristande effekt och därför stor risk att drabbas av nya blodproppar. Fördelen med Cereno Scientifics läkemedelskandidat, CS1, är en förbättrad balans mellan förebyggande av blodproppar och behandlingsrelaterade biverkningar vilket förväntas leda till effektivare behandling. CS1, som är en ny formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Det är baserat på många års forskning. Dokumentation av effekt på riskfaktorer finns i experimentella studier och tidiga humana studier. Förebyggande effekt mot blodpropp har visats i in vivo studier på djur. Indikation på kliniskt förebyggande effekt mot hjärtinfarkt har visats i två stora epidemiologiska studier. CS1 har en unik verkningsmekanism, ett möjligt brett indikationsfönster till stora blodproppsrelaterade folksjukdomar och därmed en stor marknadspotential. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver laboratorie- och utvecklingsverksamhet på AstraZenecas BioVentureHub i Göteborg och utvecklas med stöd av GU Ventures. För ytterligare information, se www.cerenoscientific.se.